Eva Löwstedt
leg. psykolog, psykoanalytiker,
specialist i klinisk psykologi,
privatpraktiserande vuxenkliniker
mobil 0706-95 10 17
eva@lowstedt.se
www.kliniskpsykologi.se

Mats Svensson
leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
privatpraktiserande psykoanalytiker och konsult
mobil 0703-75 58 18
mats.svensson.freudianska@telia.com
x
x
x

Lars Trenning
leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
specialist i klinisk psykologi,
kliniskt verksam inom kris- och trauma,
privatpraktiserande vuxenkliniker
mobil 0733-38 91 94
lars@trenning.se
www.kliniskpsykologi.se

facebook-flat-vector-logo