2019
17/5 – Carin Franzén och Eva Löwstedt
När vi talar om oss själva – nedslag i subjektivitetens historia från Montaigne till Norén. Ett samtal utifrån Carin Franzéns bok.

2017
19/1 – Michael Azar och Mats Svensson
Martyrskap. Ett samtal utifrån Michael Azars bok Den ädla döden

2016
1/6 – Ulf Karl Olof Nilsson
Glömskans bibliotek: ett samtal om demens, vansinne och litteratur

13/2 – Sverre Varvin
Exil i främlingsrädslans och traumatiseringens skugga

22/1 – Vibeke Cristofoli
Att närma sig smärtan. Smärtan som metafor och
smärtan som realitet

2015
24/4 – Lilian Munk Rösing
Lagen och kärleken eller det omedvetnas etik

18/4 – Sara Stridsberg
Att skriva sin erfarenhet: Minne och fiktion

2014
31/10 – Anna Spadafora
Psykoanalysen idag: Vetenskapen om ordet mot Psykofarmakan

28/9 – Siri Hustvedt
Minne och fiktion

2013
26/5 – Agnes Mesterton
Den melankoliska konflikten i Kristina Lugns poesi

2012
7/10 – Giancarlo Calciolari
Kokkonsten och psykoanalysen

10/6 – Lars Trenning
Pierre Janet, dissociation och det hysteriska talet

12/5 – Carin Franzén
Jag gav honom inte min kärlek

15/4 – Mats Svensson
Fallet Paul Celan

18/3 – Ewa Rudvik
Freud, Charcot och den psykoanalytiska teorins framväxt

19/2 – Eva Löwstedt
Smärtan som intellektuell process

22/1 – Mats Svensson
Freud, Lacan och Verdiglione

Läs mer