Anmälningsplikten är absolut och vem vågar idag ta en absolut risk,
publicerad i Psykisk Hälsa 4/ 2007
Eva Löwstedt

Dagboken-minne och fiktion,
publicerad i Divan 3-4 / 2014
Eva Löwstedt

Det driftsmässiga dispositivet
Mats Svensson

Det finns en njutning bortom lustprincipen
Mats Svensson

Drömmen om den botaniska monografin
Mats Svensson

Hur omsätts psykoanalytikerns begär i praxis
Eva Löwstedt

Klinikens nomenklatur,
publicerad i Glänta 1/ 2011
Eva Löwstedt

Lacan och Schreber
Mats Svensson

Min bästa metod för de outhärdliga frågorna
publicerad i Glänta 2/2021
Eva Löwstedt

Moderstabut,
publicerad i Glänta 2/ 2004
Eva Löwstedt

Namnet
Mats Svensson

Om en annan roman av Marguerite Duras
Mats Svensson

Om Paul Celan
Mats Svensson

Personliga pronomen,
publicerad i Divan 1-2 / 2010
Eva Löwstedt

Recension Freuds samlade skrifter Band I
Lars Trenning

Skuldkänslans väsen del 1: Skuldkänslan
Lars Trenning

Skuldkänslans väsen del 2: Överjaget
Lars Trenning

Smärtan som intellektuell process,
publicerad i Divan 1-2 / 2013
Eva Löwstedt

Ångesten är inte huvudsaken
Mats Svensson

Översättandets etik
Mats Svensson