2019
17/5 – Carin Franzén och Eva Löwstedt
När vi talar om oss själva – nedslag i subjektivitetens historia från Montaigne till Norén. Ett samtal utifrån Carin Franzéns bok.

2017
19/1 – Michael Azar och Mats Svensson
Martyrskap. Ett samtal utifrån Michael Azars bok Den ädla döden

2016
1/6 – Ulf Karl Olof Nilsson
Glömskans bibliotek: ett samtal om demens, vansinne och litteratur

13/2 – Sverre Varvin
Exil i främlingsrädslans och traumatiseringens skugga

22/1 – Vibeke Cristofoli
Att närma sig smärtan. Smärtan som metafor och
smärtan som realitet

2015
24/4 – Lilian Munk Rösing
Lagen och kärleken eller det omedvetnas etik

18/4 – Sara Stridsberg
Att skriva sin erfarenhet: Minne och fiktion

2014
31/10 – Anna Spadafora
Psykoanalysen idag: Vetenskapen om ordet mot Psykofarmakan

28/9 – Siri Hustvedt
Minne och fiktion

2013
26/5 – Agnes Mesterton
Den melankoliska konflikten i Kristina Lugns poesi

2012
7/10 – Giancarlo Calciolari
Kokkonsten och psykoanalysen

10/6 – Lars Trenning
Pierre Janet, dissociation och det hysteriska talet

12/5 – Carin Franzén
Jag gav honom inte min kärlek

15/4 – Mats Svensson
Fallet Paul Celan

18/3 – Ewa Rudvik
Freud, Charcot och den psykoanalytiska teorins framväxt

19/2 – Eva Löwstedt
Smärtan som intellektuell process

22/1 – Mats Svensson
Freud, Lacan och Verdiglione

2011
16/10 – Mats Svensson
Verneinung, Verleugnung och Verwerfung

18/9 – Mats Svensson
Begründung och Verursachung hos Freud

21/8 – Mats Svensson
Den öppna frågan

28/5 – Mats Svensson
Översättandet forts. – Exemplet narcissismen

30/4 – Mats Svensson
Översättandet som intellektuell verksamhet

26/3 – Carin Franzén
Subjektivitetens materialitet

12/3 – Eva Löwstedt
Hur omsätts psykoanalytikerns begär i praxis?
Mats Svensson
Metafor, metonymin och katakresen

12/2 – Mats Svensson
Kierkegaards författarskap

15/1 – Mats Svensson
Esaias Tegnérs brev

2010
15/5 – Mats Svensson
Det diplomatiska språket, del 3

1/5 – Mats Svensson
Det diplomatiska språket, del 2

18/4 – Mats Svensson
Det diplomatiska språket

20/3 – Mats Svensson
Klinikens termer – sorg och smärta, del 2

6/3 – Mats Svensson
Klinikens termer – sorg och smärta

6/2 – Mats Svensson
Oidipus och Orestes – forts.

23/1 – Mats Svensson
Oidipus och Orestes – forts.

9/1 – Mats Svensson
Oidipus och Orestes

2009
19/12 – Mats Svensson
Frågan om objektet – forts.

5/12 – Mats Svensson
Frågan om objektet

21/11 – Lars Trenning
Berlins psykoanalytiska poliklinik – Standardiseringen av den psykoanalytiska utbildningen

24/10 – Mats Svensson
Paniken och dess bot

10/10 – Eva Löwstedt
Ideologin om den cementerade personligheten, en kritik av jagpsykologin

3/10 – Eva Löwstedt
Klinikens nomenklatur

19/9 – Mats Svensson
Om översättning av Armando Verdigliones texter

5/9 – Mats Svensson
Inledning

13/6 – Mats Svensson
Översättningen av Armando Verdigliones text ’Livsdispositivet’

16/5 – Lars Trenning
Diplomati – psykoanalysen under Tredje Riket

2/5 – Mats Svensson
Kliniken och dispositivet

4/4 – Mats Svensson
Kliniken och dispositivet

22/3 – Carin Franzén
Egenkärlekens avgrunder

7/3 – Mats Svensson
Boris Pasternaks Dr Zjivago och dispositivet

21/2 – Mats Svensson
Boris Pasternaks Dr Zjivago och dispositivet

7/2 – Mats Svensson
Boris Pasternaks Dr Zjivago och dispositivet

24/1 – Mats Svensson
Boris Pasternaks Dr Zjivago och dispositivet

2008
13/12 – Mats Svensson
Inledning

29/11 – Mats Svensson
Om det kristna kärleksbegreppet, Eros och Agape

16/11 – Mats Svensson
Om brevväxlingen mellan Ingeborg Bachmann och Paul Celan, forts.

1/11 – Mats Svensson
Om brevväxlingen mellan Ingeborg Bachmann och Paul Celan, forts.

18/10 – Mats Svensson
Om brevväxlingen mellan Ingeborg Bachmann och Paul Celan, forts.

4/10 – Mats Svensson
’Den olösliga komplikationen’ om brevväxlingen mellan Ingeborg Bachmann och Paul Celan

20/9 – Mats Svensson
Inledning
Frank Grohmann
Drømmetydning i den psykoanalytiske praksis
Carin Franzén
Intimitetens utsatthet
Lars Nylander
Fiktionslitteratur och könsmoral

14/6 – Mats Svensson
Inledning

31/5 – Mats Svensson
Henrik Ibsen och Georg Brandes

17/5 – Mats Svensson
Fortsatt kommentar till Lars Noréns ’En dramatikers dagbok’

3/5 – Mats Svensson
Kommentar till Lars Noréns ’En dramatikers dagbok’

19/4 – Mats Svensson
Klinikens inslag hos Tomas Tranströmer

5/4 – Carin Franzén
Kvinnlig exil

8/3 – Mats Svensson
Familjen som spår av det språkliga förbudet. del 2
Eva Löwstedt
Berättelsen som nav och tolkningen som överflöd.

23/2 – Mats Svensson
Familjen som spår av det språkliga förbudet

9/2 – Mats Svensson
Freuds Londonaforismer forts.

26/1 – Lars Trenning
Ernst Simmel och militärjaget
Mats Svensson
Freuds Londonaforismer 1938

12/1 – Mats Svensson
Inledning

2007
15/12 – Eva Löwstedt
Anmälningsplikten är absolut och vem vågar ta en absolut risk

1/12 – Mats Svensson
Melitta Schmidebergs artikel Intellektuell hämning och ätstörning
Lars Trenning
Sigmund Freuds samlade skrifter Band XI, ’Konst och litteratur’

17/11 – Mats Svensson
Erinring, minne och glömska

3/11 – Mats Svensson
Livsdispositivet – Ibsens drama ’Vildanden’

20/10 – Carin Franzén
Passion

6/10 – Mats Svensson
Oraliteten

22/9 – Mats Svensson
Att översätta Verdiglione

8/9 – Mats Svensson
Inledning

3/6 – Carin Franzén
Duras och begäret

2/6 – Mats Svensson
Inledning
René Rasmussen
Principer för en psykoanalys

19/5 – Mats Svensson
Den litterära produktionen i förhållande till det kliniska arbetet
Lars Nylander
Driftens alienation och längtan efter rosor. Om Apuleius ’Den gyllene åsnan’

5/5 – Mats Svensson
August Strindbergs erfarenhet i Köpenhamn
Lars Trenning
Den psykiatriska frågan – självmordet

21/4 – Mats Svensson
Om Luigi Pirandellos roman ’Salig Mattias Pascal’

24/3 – Mats Svensson
Kafka och det tvångsneurotiska talet

10/3 – Mats Svensson
Berättelsen, läsningen och samtalet: Pasternak och Beckett

25/2 – Mats Svensson
Fantasins (fantasmens) status
Carin Franzén
Om förlåtelse

9/2 – Mats Svensson
Fantasins status i kliniken

27/1 – Mats Svensson
Blodet
Gunnel Johansson
Diskussion om sjukvårdens tillstånd

13/1 – Mats Svensson
Köttet och fantasins status i de olika talen

2006
16/12 – Mats Svensson
Inledning

2/12 – Mats Svensson
Inledning

18/11 – René Rasmussen
Overføring som bedrag eller i sætten det ubevidste i akt

11/11 – Gunnel Johansson
Ett kortare fall

21/10 – Mats Svensson
Inledning

7/10 – Mats Svensson
Anne Desclos, Dominique Aury, Pauline Réage

23/9 – Lars Nylander
Eyes wide shut
Carin Franzén
Fadermord Fadernamn

9/9 – Mats Svensson
Käte Hamburger

10/6 – Lars Trenning
Jean-Claude Romands fiktion

3/6 – Mats Svensson
Inledning

27/5 – René Rasmussen
Överföringen
Carin Franzén
Nelly Sachs och skrivandets gränserfarenhet
Mats Svensson
Sapfo i anslutning till föreställningen om överföringen
Eva Löwstedt
Den själsliga apparatens barkskikt

6/5 – Lars Trenning
Freud 150 år, könsskillnadens psykologi

22/4 – Mats Svensson
De kliniska termerna del 4

8/4 – Mats Svensson
De kliniska termerna del 3

25/3 – Mats Svensson
De kliniska termerna del 2

11/3 – Mats Svensson
De kliniska termerna del 1

25/2 – Lars Trenning
Överjaget

11/2 – Lars Trenning
Skuldkänslan

28/1 – Mats Svensson
Inledning

14/1 – René Rasmussen
Vetande och sanning i psykoanalysen

2005
17/12 – Mats Svensson
Inledning

26/11 – Carin Franzén
Om hänförelse
Eva Löwstedt
Vilket objekt ger vi oss på?
Eva Rudvik
Hur kan vi tala om den psykoanalytiska teorin?
Mats Svensson
Corona, eller att sätta värde på en dikt

12/11 – Mats Svensson
Inledning

29/10 – René Rasmussen
Psykoanalys och psykoterapi

15/10 – Mats Svensson
Jaget

1/10 – Carin Franzén
Religionens triumf?

10/9 – Mats Svensson
Inledning

27/8 – Mats Svensson
Inledning

27/5 – Lars Nylander
Eros, Lagen och Kärleken i antikens litteratur
Carin Franzén
Om Joyce och skrivandets pris
Eva Löwstedt
Sjukdom som metafor, en begynnande läsning av Susan Sontag

21/5 – Mats Svensson
Ångesten är inte huvudsaken

30/4 – René Rasmussen
Ångest och kognitiv terapi; realitetsanpassning och narcissism

16/4 – Mats Svensson
Inledning

2/4 – Lauritz Lauritzen
Kroppen i psykosen

19/3 – René Rasmussen
Diagnoser och behandlingsperspektiv

5/3 – Mats Svensson
Inledning

19/2 – Mats Svensson
Inledning

5/2 – Mats Svensson
Inledning

15/1 – Mats Svensson
Resonans, prosodi, klang och ton

2004
18/12 – Ulf Karl Olov Nilsson
Ordet som lögndektektor

11/12 – Mats Svensson
Mallarmé

27/11 – Mats Svensson
Begreppet ångest

23/10 – René Rasmussen
Fruktan och ångest
Carin Franzén
Myten om det sköna. En fundering kring arvet efter Kant
Ulf Karl Olov Nilsson
Några ord om Unica Zürn
Mats Svensson
Myten om barndomen: en läsning av Boris Pasternaks Ljuvers barndom och Roman Jacobsons kommentar till den

16/10 – Lars Trenning
Zwei Kinderlügen

18/9 – Mats Svensson
Det finns en njutning bortom lustprincipen

4/9 – Mats Svensson
Det finns en njutning bortom lustprincipen
René Rasmussen
Begreppet ångest – ångesten för det goda, ångesten för det onda

5/6 – Mats Svensson
Inledning

22/5 – Lars Nylander
Narrativ sublimering. Om ramberättelsen i ’Tusen och en natt’ i ljuset av lacansk sublimeringsteori
Carin Franzén
En kvinnlig etik?
René Rasmussen
Globalisering, ikke-alt og postmoderen
Mats Svensson
Rebekka, den kvinnliga huvudpersonen i Henrik Ibsens drama ’Rosmersholm’, utifrån Lou Andreas-Salomés text från 1892 och Sigmund Freuds från 1916

15/5 – Mats Svensson
Inledning

17/4 – Gerd Thorsen
Modersmyten

3/4 – Eva Löwstedt
Moderstabut

27/3 – Mats Svensson
Klinikens nomenklatur

13/3 – Ulf Karl Olov Nilsson
Satser och motsatser; om urordens motsatsbetydelser och Verneinung

28/2 – René Rasmussen
Överföringen och objektet

14/2 – Mats Svensson
Klinikens nomenklatur

31/1 – Mats Svensson
Klinikens nomenklatur

17/1 – René Rasmussen
Begreppet ångest i Lacans seminarier
Expander hidden text

Läs mer