Carin Franzén, professor i litteratur och aktuell med ny bok, ”När vi talar om oss själva – nedslag i subjektivitetens historia från Montaigne till Norén”, i samtal med Eva Löwstedt, psykoanalytiker.

Hur talar vi om ”oss själva” och hur förmår vi, eller inte, att tala om vår autentiska erfarenhet? Carin Franzéns forskning refererar regelbundet till psykoanalysen, samtidigt som psykologer och psykoanalytiker har litteraturen som en självklart integrerad del i den analytiska kliniken.

Samarbete mellan Göteborgs Kliniska Seminarium, Göteborgs Stadsbibliotek och Fria Seminariet i Litterär kritik (FSL).